0
Koszyk
Zamknij

Twój koszyk jest pusty.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych
  za  pośrednictwem sklepu internetowego https://polskiled.com.pl/
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz administratorem danych jest REGISTA55 Piotr Bąk,
  ul. Grabiszyńska 241H, 53-234 Wrocław, NIP: 611-208-56-48, REGON: 364447207.
 3. Dane osobowe zbierane przez PolskiLed za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
   o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. PolskiLed dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności oraz ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. PolskiLed zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  • rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta
   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • składania zamówień w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • korzystania z usługi zamieszczenia opinii, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy
   o świadczenie usługi - zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  • adres e-mail.
 4.  Rejestrując konto w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu
  do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 5.  W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  • adres e-mail;
  • dane adresowe:
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu.
 • W przypadku Przedsiębiorców, wyżej podany zakres danych jest poszerzony o:
  • nazwę firmy Przedsiębiorcy;
  • numer NIP.
 1.  W przypadku skorzystania z usługi zamieszczenia opinii, Klient podaje jedynie swój Nick, pseudonim lub imię.
 2. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje,
  w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od Klientów również mogą być gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach oraz odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.                     
 4.  Przekazanie danych osobowych do PolskiLed jest dobrowolne, w związku z zawarciem umowy sprzedaży, czy też świadczenia usługi za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie
  i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta PolskiLed przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PolskiLed co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 • Podmioty przetwarzające. PolskiLed korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie PolskiLed. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym.
 • Administratorzy. PolskiLed korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 1. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PolskiLed tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponieść PolskiLed i jakie mogą być ponoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi pięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez PolskiLed tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi pięć lat, a dla roszczeń
  o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 1. W przypadku zrobienia zakupów w Sklepie Internetowym, dane osobowe przekazane są,
  w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
 • firmie kurierskiej;
 • firmie InPost z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty).
 1.  W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane
  w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.                       
 2. W przypadku skierowania żądania PolskiLed udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy PolskiLed używa plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez PolskiLed 
  na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookies zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PolskiLed produkty do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają również możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin przedstawionych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. PolskiLed wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala
  na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala
  na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 1.  PolskiLed wykorzystuje cookies w celu:
 • uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym po zalogowaniu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu,
  co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1.  Sklep Internetowy PolskiLed wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem następujących narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA),
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com oraz instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 • prezentowania na stronach informacyjnych PolskiLed, mapy wskazującej lokalizację PolskiLed,
  za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane
  z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • badania zachowań osób odwiedzających Stronę Sklepu Internetowego za pośrednictwem narzędzia Hotjar (administrator cookies zewnętrznego: Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie).
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklepu PolskiLed
 3. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w  sklepie PolskiLED.com.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację
  o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 4. PolskiLed może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP może być wykorzystywany przez PolskiLed przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 5. PolskiLed bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w PolskiLed linki do innych stron internetowych. PolskiLed nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.      

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 • Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił PolskiLed.
 • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez PolskiLed zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem PolskiLed może świadczyć jedynie za zgodą.
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tym celu.
 • Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i PolskiLed nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
 • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych w zakresie,
  w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane lub jeżeli nie będziemy posiadać już podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
 • Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. PolskiLed nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 • Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PolskiLed ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient żąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje
  na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 1. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
 • Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 1. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
 • Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 1. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
 • Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, PolskiLed spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań PolskiLed nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio
  w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 3. Klient ma prawo żądać od PolskiLed przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. PolskiLed zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. PolskiLed stosuje Certyfikat Rapid SSL firmy GeoTrust.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. PolskiLed nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. PolskiLed nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności i Plików Cookies

 1. Polityka Prywatności i Plików Cookies mogą ulec zmianie, o czym PolskiLed poinformuje Klientów
  z wyprzedzeniem 7 dni. W każdym przypadku, zalecamy użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, na wypadek wprowadzenia w niej niewielkich zmian.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@polskiled.com.pl

 

Data aktualizacji: 2023-02-14 21:52:00