0
Koszyk
Zamknij

Twój koszyk jest pusty.

Kod towaru: BA-202-GTPC3012

Producent: Global Leader Power Global Leader Power

Instrukcja obsługi zasilacza LED

Opis i przeznaczenie

Zasilacz LED GTPC-30-12 przeznaczony jest do zasilania oświetlenia (lamp) LED w aplikacjach wewnętrznych. Jest to zasilacz impulsowy o wysokiej sprawnooeci i stałym napięciu wyjściowym 12VDC.

W przypadku wystąpienia awarii np. przeciążenie/zwarcie wyjścia, przegrzanie, elektroniczne zabezpieczenia powodują wyłączenie urządzenia. Urządzenie posiada zabezpieczenie termiczne typu samopowracalnego. Po usunięciu przyczyny
aktywacji zabezpieczeń zasilacz załącza się.

Instalacja i uruchomienie

Zasilacz jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej 2004/108/WE oraz 2006/95/WE.
• Zasilacz jest przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń, należy zapewnić warunki pracy w zakresie temperatur otoczenia: -20
°C ÷ +45°C.
• Zasilacz pracuje prawidłowo w poniższym zakresie mocy wyjściowej: GTPC-30-12: 0 - 30W
• Przewody wejściowy (podłączany do sieci AC) i wyjściowy (podłączany do lampy LED) należy podłączyc do zacisków zasilacza zgodnie z opisem na zasilaczu oraz ponizszym schematem (zwrócić uwagę na polaryzację w przypadku przewodów wyjściowych).
• Ze względu na spełnienie norm kompatybilności elektromagnetycznej zastosowane przewody wyjściowe nie powinny być dłuższe niż 2m.
• W przypadku nieprawidłowego podłączenia lub użycia zasiacza niezgodnie z jego przeznaczeniem dostawca nie ponosi odpowiedzialnooeci za ewentualne straty.

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe: 200-240VAC ± 10%, 50Hz
Prąd wejściowy: < 0.25A
Napięcie wyjściowe: 12 ± 0.6VDC
Moc znamionowa: 30W
Stopien ochrony: IP20
Temperatura otoczenia ta: max. 45
°C
Temperatura obudowy tc: max. 85
°C
Przewód wejściowy:* H03VVH2-F 2 x 0.75mm2
Przewód wyjściowy: * H03VVH2-F 2 x 0.75mm2
UWAGA! Wymiany uszkodzonych przewodów może dokonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

* - nie stanowi integralnej części zasilacza